-->

Polska wersja


Uchwyty maszynowe MIG/MAG

Uchwyty maszynowe chłodzone powietrzem:

Uchwyty maszynowe chłodzone cieczą:

Palniki 45° i 180°

Palniki maszynowe
Do Państwa wyboru każdy palnik maszynowy SPARTUS posiada dwa odpowiedniki:
kątowy 45° i prosty 180°

Cykl pracy

Cykl pracy - oznacza czas jaki uchwyt może przepracować, nieprzerwanie, pod zadanym obciążeniem.
Cykl pracy wyznacza się w procentach dla 10 minutowego przedziału czasowego

Palniki 45° i 180°

Palniki maszynowe
Do Państwa wyboru każdy palnik maszynowy SPARTUS posiada dwa odpowiedniki:
kątowy 45° i prosty 180°

Cykl pracy

Cykl pracy - oznacza czas jaki uchwyt może przepracować, nieprzerwanie, pod zadanym obciążeniem.
Cykl pracy wyznacza się w procentach dla 10 minutowego przedziału czasowego
Strona główna

Mapa strony